Đang tải dữ liệu ...

Hoạt động mua các khoản nợ chậm thanh toán :

Ngày: 15-06-2018 - Lượt xem: 209

Chúng tôi đang tiến hành mua bán nợ ở địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh và 9 tỉnh lân cận bao gồm : Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp và Tây Ninh.

Khác nhau giữa mua bán nợ và đòi nợ theo ủy quyền :

Khác biệt thứ 1 :

Đòi nợ theo ủy quyền :

Đóng vai trò là bên thứ 3 cung cấp dịch vụ thu hồi nợ.

Công ty mua bán nợ :

Mua lại quyền sở hữu khoản nợ để trở thành chủ nợ trực tiếp.

Khác biệt thứ 2 :

Đòi nợ theo ủy quyền :

-Sau khi ký hợp đồng ủy quyền cho bên đòi nợ theo ủy quyền, chủ nợ vẫn liên quan trực tiếp với bên nợ và chịu trách nhiệm liên đới nếu để xảy ra sự cố trong quá trình thu hồi nợ.

Công ty mua bán nợ :

-Sau khi ký hợp đồng mua bán nợ, chủ nợ cũ không còn liên quan gì với bên nợ, và sẽ không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào nếu xảy ra sự cố trong quá trình công ty mua bán nợ tiến hành xử lý khoản nợ.

Khác biệt thứ 3 :

Đòi nợ theo ủy quyền :

-Khi sử dụng dịch vụ của bên đòi nợ theo ủy quyền, chủ nợ và bên đòi nợ theo ủy quyền sẽ phân chia số tiền nợ thu hồi được của bên nợ dựa trên tỷ lệ đã thỏa thuận, lấy đến đâu chia đến đó.

Công ty mua bán nợ :

-Sau khi ký hợp đồng mua bán nợ, chủ nợ cũ nhận tiền trực tiếp từ công ty mua bán nợ mà không phải đợi chờ kết quả thanh toán của bên khách nợ.

Khác biệt thứ 4 :

Đòi nợ theo ủy quyền :

-Việc thu phí trong quá trình thu hồi nợ có thể có hoặc không.

Công ty mua bán nợ :

-Chủ nợ cũ sẽ chỉ nhận tiền bán nợ mà không phải tốn bất kỳ chi phí nào trong suốt quá trình công ty tiến hành thực hiện hợp đồng mua bán nợ.

Hỗ trợ trục tuyến
icon skypetinnghiaan
SĐT : 213971293
Email : tinnghiaan